Over mij

Mijn naam is Wilna Sierksma. Ik heb vele jaren ervaring in de muziek, als dirigent en docent.

Vanaf mijn achtste jaar kreeg ik blokfluitles. In 1988 deed ik eindexamen havo met muziek als examenvak. Ik speel blokfluit op hoog niveau en heb in diverse ensembles gespeeld.

Basisschool
Ik heb zestien jaar gewerkt als vakleerkracht muziek op een basisschool, van de kleutergroepen t/m groep 8. Daarbij gaf ik ook blokfluitles aan de groepen 6 en 7.

Op school was ik ook verantwoordelijk voor schoolbrede muzikale activiteiten, zoals kerst- en paasvieringen, blokfluitconcerten en de musicals van groep 8.

In deze jaren heb ik een aantal cursussen gevolgd die betrekking hebben op het geven van muziekonderwijs aan leerlingen op de basisschool.

Daarnaast geef ik op projectbasis muzieklessen op basisscholen.

Kinderkoren
In 2007 heb ik een opleiding koordirectie gevolgd. Datzelfde jaar heb ik kinder- en tienerkoor Jedaja in Ede opgericht. In 2015 kwam Jedaja in Veenendaal daarbij.

Met Jedaja heb ik elk jaar een concert met een avondvullend programma georganiseerd, ingestudeerd en uitgevoerd. Daaronder waren ook een aantal musicals.

Ook hebben we twee cd’s uitgebracht, IK HEB ’T (2012) en IK BEN ’T (2017), die verkrijgbaar zijn in de winkel.

Sinds 2021 ben ik ook dirigent van kinderkoor Hosanna in Ederveen.

Blokfluit en orkest
Daarnaast geef ik al twintig jaar blokfluitles aan kinderen en volwassenen.

Ook geef ik een Muziekcursus voor peuters en ouders.

Ik ben verder dirigent en muzikaal leider van Cum Quisque, een orkest van amateurmusici, in Ede.

Zelf speel ik blokfluit onder meer tijdens kerkdiensten, Taizévieringen en andere optredens.